Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/659c22f08e8711e7a5e2b345b086d377?faces-redirect=true

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377?jfwid=a82o528mh

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185

Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f6ae840231411e88a05839ea3846d8e

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432104

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2dc533c0100c11e7b6c9f69dc4ecf19f

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141/asr

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/asr

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928/asr

Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.248644/asr

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403927/asr

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ba81b8b0d38a11e69c5d8175b5879c31/asr

Rekomendacijos mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos, regos sutrikimus, ugdymo organizavimo

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/059dbc7209ca11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=bkaxm6uq

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236484/asr

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/asr

 
Psichologinės pagalbos teikimo smurtą ir (ar) smurtaujantiems asmenims švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

 

Joomla templates by Joomlashine