Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366 
PPT-1   

            Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ir Šiaulių Medelyno progimnazijos vadovai, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialistai ir Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio logopedai organizavo tarptautinę metodinę praktinę konferenciją „Logopedo veiklos prioritetai įtraukiojo ugdymo kontekste: iššūkiai ir galimybės“. 

 

          Konferencijos pirmos dalies pranešėjai supažindino dalyvius su  švietimo / logopedo pagalbos organizavimo ypatumais siekiant įtraukųjį ugdymą sėkmingai įgyvendinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos vyresnioji logopedė ir specialioji pedagogė J. Lotach vaizdžiai ir įdomiai pristatė metodus ir būdus, kurie skatina vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, neverbalinę ir verbalinę komunikaciją. Lituanistinės mokyklos Norvegijoje „Šiaurė“ vadovė V. Maksvytienė kalbėjo apie logopedo pagalbos organizavimo ir teikimo Norvegijoje ypatumus. D. Jarošienė, Liuksemburgo I Europos mokyklos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja pristatė lietuvių kalba bendraujančių vaikų kalbinius ir kultūrinius iššūkius, kuriuos vaikai patiria daugiakalbėje aplinkoje. Apie logopedinės pagalbos prieinamumo užtikrinimą vaikams Anglijoje ir Suomijoje pasakojo Helsinkio tarptautinio darželio specialioji pedagogė ir logopedė K. Bartkevičienė-Madaras. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto asistentė, logopedė dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė ir Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė ekspertė G. Musteikienė apibūdino ir atskleidė kalbos įsisavinimo lygmenų ypatumus, pateikdamos naują požiūrį į kalbos raidos periodizaciją, žodyno reikšmę sėkmingai vaiko komunikacijai.  

           Ikimokyklinių įstaigų logopedai praktikai, mokytojai, specialistai ir psichologai dalinosi gerąja darbo patirtimi, siekiant įveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos, kalbėjimo ir/ar komunikacijos sutrikimus. Pranešėjai pristatė projektines, prevencines veiklas, sukurtas metodines ir inovatyvias priemones ir sutrikimų įveikimo strategijas, kurios skatintų vaikus veikti ir patirti sėkmę. G. Gajauskienės, Kelmės LD „Kūlverstukas“ logopedės ekspertės pristatytas „Knygos“ metodas logopedo veiklą praturtina, suteikdamas veiklai daugiau žaismingumo ir idėjų. Itin įdomūs pranešimai apie sėkmingas efektyvaus komandinio darbo patirtis, kai bendradarbiauja skirtingų sričių specialistai, mokytojai, psichologai ir logopedai, kurdami savitas bendradarbiavimo formas, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai sėkmingai pritaptų ir realizuotų savo gebėjimus ne tik ugdymosi aplinkoje, bet ir namuose. Tėvų įtrauktis, aktyvus ir savanoriškas jų dalyvavimas ugdymosi procese visada lydimas sėkmės, kaip kalbėjo Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos psichologė S. Stapulionienė. 

           Konferencijoje buvo pristatyti stendiniai pranešimai apie aktyvų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų dalyvavimą ugdymosi procese pagal savo galias. Vadovai, logopedai, mokytojai, judesio korekcijos specialistai siūlo panaudoti žaismės principą organizuojamoje veikloje, pasakų metodą, STEAM elementus, projektines veiklas ir siekti darnaus komandų bendravimo ir bendradarbiavimo.

            Renginio organizatoriai sulaukė gerų konferencijos dalyvių atsiliepimų, gražių padėkos žodžių. 

gr

 

Joomla templates by Joomlashine