Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366
 

 

 

TARNYBOS ORGANIZUOJAMI  

EDUKACINIAI RENGINIAI SKIRTI MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS UGDYMO ĮSTAIGOMS 2017/2018 M.M.

  

MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

  

PASKAITOS

   

 • Tėvams/globėjams

   

„Kuo svarbios elgesio taisyklės vaikui?“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė 

trukmė – 1 val..

   

 • Pedagogams

   

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir mokyklos partnerystė“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.. 

„Kuo svarbios elgesio taisyklės vaikui?“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..

  

 • VGK nariams

   

„VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės naujų teisės aktų kontekste“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1val..

   

SEMINARAS

   

 • Pedagogams

   

„Vaikų netinkamo elgesio įvertinimas ir įveikimas“. Vespsichologas Algirdas Ališauskas. Grupė – 20-30 dalyvių, trukmė - 1,5 val..

   

PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

  

 • 1 - 6 klasės mokiniams ir klasės auklėtojui

   

„Kaip kalbėtis apie problemas?“. Ves socialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė iki 15 mokinių, trukmė - 3 užsiėmimai po 1-1,5 val..

  

MOKYMAI

  

 • 7 - 11 metų vaikų tėvams

  

„Sėkminga tėvystė“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Kaip kalbėtis su vaiku, kad mane išgirstų“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Vaiko elgesys namuose ir mokykloje. Kodėl jis skiriasi ?“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

   

„Ankstyvosios intervencijos modelis – vaiko gerovės vertinimo instrumentas ugdymo įstaigoje“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė 6-8 dalyviai, trukmė -3 susitikimai po 1,5-2 val..

   

IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

   

PASKAITOS

  

 • Pedagogams

   

„Emocinio raštingumo ugdymas ir jo svarba ikimokykliniame amžiuje“. Skaityspsichologė Justina Bystrova, trukmė – 1,5 val.. 

„Tėvų ir pedagogų sėkmingo bendradarbiavimo principai“. Skaitys psichologė Justina Bystrova, trukmė – 1,5 val.. 

„Pedagoginiai darbo būdai su nedėmesingu vaiku“. Skaitysspecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos ir ugdymo ypatumai.“ Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3m.) kalbos raida“. Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1 val..  

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                               

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                              

   

 • Tėvams

   

„Tėvų ir pedagogų sėkmingo bendradarbiavimo principai“. Skaitys psichologė Justina Bystrova, trukmė – 1 val.. 

„Ar mano vaikas nedėmesingas?“. Skaitysspecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                              

   

 • VGK nariams

   

„VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės naujų teisės aktų kontekste“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

  

„Socialinio pedagogo funkcijos ir darbo instrumentai šiuolaikinėje mokykloje. Kas ir kodėl turi keistis?”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val..                               

„Socialinio pedagogo vieta ir funkcijos VGK?”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val..                    

   

MOKYMAI

  

 • Tėvams

  

„Sėkminga tėvystė“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Kaip kalbėtis su vaiku, kad mane išgirstų“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Netinkamas vaiko elgesys. Ar tai išaugama?“. Diskusiją vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

  

„Ankstyvosios intervencijos modelis – vaiko gerovės vertinimo instrumentas ugdymo įstaigoje“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė 6-8 dalyviai, trukmė - 3 susitikimai po 1,5-2 val..

  

PRAKTINIS SEMINARAS

  

 • VGK nariams

  

„VGK – komanda gebanti užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė, psichologė Justina Bystrova, logopedė Aušra Kušlienė.                                              Grupė 6-8 dalyviai, trukmė -3 susitikimai po 1,5-2 val..

   

Norėdami užsakyti paskaitą, užsiėmimą ar mokymus registruokitės telefonu (8 41) 52 60 48, pageidautina prieš 3 savaites.

 

  

 

INFORMACIJA MOKYKLOMS

   

ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ IR MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ NARIŲ DISKUSIJA

   

“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PARTNERYSTĖ, TENKINANT VAIKO SPECIALIUOSIUS UGDYMO(SI) POREIKIUS“

 

Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos pedagogai, siekdami plėtoti tarnybos ir mokyklų specialistų bendradarbiavimą gerinant mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymą ir tenkinimą organizuoja diskusijų ciklą „Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos partnerystė, tenkinant vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius.“  

Kartu su mokyklų Vaiko gerovės komisijos pirmininkais, specialiaisiais pedagogais, socialiniais pedagogais, logopedais, psichologais aptarsime mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymo eigą, kylančius sunkumus, pasidalinsime patirtimi, ieškosime geresnių, efektyvesnių būdų padėti kiekvienam mokiniui, jo tėveliams, pedagogams. Tikimės, kad atviras bendravimas gerins visų pedagogų veiklą, padedant mokiniams įveikti kylančius sunkumus.  

Diskusijų medžiagą (siūlymus, sprendimus) planuojame pristatyti per švietimo pagalbos specialistų metodinius susirinkimus.

Numatomos diskusijų datos šiais mokslo metais - lapkričio, vasario, balandžio mėnesiais. 

  

         Aptariamos sritys:  

  •         Pasirengimas vertinti mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius: informacijos apie mokinį rinkimas, bendradarbiavimas su tėvais, vaiko situacijos analizė mokyklos Vaiko gerovės komisijoje 
  •          Mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo rezultatų pristatymai pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 
 •         Pagalba tenkinant mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius mokykloje: pedagoginės psichologinės tarnybos išvadų, rekomendacijų aptarimas, ugdymo planavimas, organizavimas, mokinio pažangos analizė.  

          Numatoma diskusijos trukmė iki 2 val. 

          Kviečiame mokyklų Vaiko gerovės komisijos narius (pirmininką, specialųjį pedagogą, logopedą, socialinį pedagogą, psichologą) dalyvauti diskusijoje. 

          Prašome registruotis tel. (8-41) 52-60-48.

 

 

 

SIŪLOMI PPT SPECIALISTŲ EDUKACINIAI RENGINIAI SKIRTI MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS UGDYMO ĮSTAIGOMS 2016/2017 M.M.

  

EDUKACINIAI RENGINIAI** MOKYKLOS BENDRUOMENIŲ NARIAMS

  

PASKAITOS*

   

 • Tėvams/globėjams

„Kaip geriau suprasti paauglį?“. Skaito psichologė Asta Vilčiauskienė 

„Kuo svarbus elgesio ribų ir taisyklių nustatymas vaikui?“. Skaito psichologė Asta Vilčiauskienė

Dalyvių skaičius neribotas, trukmė – 1 val..

   

 • Pradinių klasių mokytojams      

„Pykčio valdymas“. Skaito psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė 1,5 val..

   

PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

  

 • 5- 6 klasės mokiniams    

„Kaip susidraugauti su jausmais?“. Veda psichologė Asta Vilčiauskienė. 

Mokymosi forma – grupė 10-20 mokinių, trukmė – iki 1 val..

  

 • Mokiniams ir klasės auklėtojai

„Kaip kalbėtis apie  problemas“. Vedasocialinė pedagogė Ligita Mickienė.

Mokymosi forma - grupė iki 15 mokinių, trukmė3 užsiėmimai po 1-1,5 val..

      

EDUKACINIAI RENGINIAI** DARŽELIO BENDRUOMENIŲ NARIAMS

     

PASKAITOS*

  

 • Pedagogams  

„Žaidimo svarba vaiko brandai“. Skaito psichologė Rasa Slonskienė, trukmė – 40 min.. 

„Pedagoginiai darbo būdai su nedėmesingu vaiku“. Skaitospecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė - 40 min.. 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos ir ugdymo ypatumai.“ Skaito logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3m.) kalbos raida ir jos skatinimas“. Skaito logopedė Aušra Kušlienė,trukmė – 40 min..  

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė“. Skaitosocialinė pedagogė Ligita Mickienė,  trukmė – 1 val.. 

„Pykčio valdymas“. Skaitopsichologė Raimonda Skėrytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Klausos sutrikimai ir sutrikusios klausos vaikų ugdymo ypatumai”. Skaito surdopedagogė Augenija Dungveckienė, trukmė – 0,5 val..                              

   

 • Tėvams ir/ar pedagogams    

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių“. Skaitosocialinė pedagogė Ligita Mickienė, 

 trukmė – 1 val..

„Dviejų - trijų metų vaikų emocinė pažintinė raida“. Skaito psichologė Valentina Ananeva,

 trukmė – 45 min..

„Penkių metų vaikų pažintinės raidos ypatumai“. Skaito psichologė Valentina Ananeva,

trukmė – 45 min..

   

 • Tėvams  

„Ar mano vaikas nedėmesingas?“. Skaitospecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 40 min..

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė“. Skaito socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 45 min..

„Pykčio valdymas“. Skaito psichologė Raimonda Skėrytė-Naginskienė, trukmė - 1val..    

   

*Paskaitų temos gali būti parengtos ir pagal mokyklos pageidavimus. 

** Norėdami užsakyti paskaitą ar užsiėmimą, skambinkite registravimosi telefonu (8 41) 52 60 48, pageidautina prieš 3 savaites.

    

DĖL SAVITARPIO PARAMOS GRUPĖS SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS

 

Nuo 2016–10-24 iki 2017-04-25 Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks socialinių pedagogų savitarpio paramos grupės užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu socialiniai pedagogai analizuodami sudėtingesnius atvejus tobulins profesines kompetencijas bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir kitose srityse.

 

Grupės paskirtis – sudėtingų situacijų analizė. 

Grupės formatas – uždara darbinio patyrimo analizės grupė 

Dalyvių skaičius – 10-12 socialinių pedagogų. 

Grupės vedėjos – psichologės Valentina Ananeva ir Rasa Slonskienė. 

Grupės susitikimai vyks – Šiaulių m. PPT 32 kabinete (Pakalnės g. 6 A). 

Susitikimų trukmė – 2 astronominės valandos (nuo 9:00 iki 11:00 val.).

Susitikimų datos – 2016/2017 m. m.:

 

2016-10-24 

2016-11-29 

2017-01-31 

2017-02-28 

2017-03-28 

2017-04-25.

 

          Registracija. Prašome iki spalio 20 d. užsiregistruoti el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nurodydami savo vardą, pavardę, el. paštą bei parašykite, ar teko dalyvauti Šiaulių m. PPT anksčiau organizuotuose savitarpio paramos grupės užsiėmimuose.

  

 Vykdomos programos:

Joomla templates by Joomlashine