Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366
 

 

Bendra informacija

           Tarnybos organizuojami edukaciniai  renginiai skirti mokyklų ir ikimokykliniųs ugdymo įstaigų bendruomenių nariams   2019/2020 m. m.                           

 

MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

 

 PASKAITOS

 Tėvams/globėjams

 •  „Kas yra emocinis intelektas ir kaip jį lavinti“. Skaitys psichologė Inga Maslauskienė 1-3 klasių, priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų tėvams (visuotiniame susirinkime), trukmė – 1 val.

   „Jautraus vaiko džiaugsmai ir rūpesčiai“. Skaitys psichologė Inga Maslauskienė1-4 klasių mokinių tėvams, trukmė – 1 val.

   „Kaip nustatyti elgesio ribas?“ Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, 1-4 arba 5-8 klasių mokinių tėvams, trukmė – 1 val.  

 

 • Pedagogams

     „Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir mokyklos partnerystė“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.

    „Kaip nustatyti elgesio ribas?“ Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.

 • Logopedams

  „Mokinių kalbos sutrikimai, jų įvertinimas ir įveikos prioritetai“. Skaitys logopedė Eugenija Jakimavičienė. Grupė iki 20 logopedų, trukmė – 1,5 val. 

 

 • VGK nariams

   „VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės naujų teisės aktų kontekste“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val.

   „Smurto, patyčių atpažinimas ir mokyklos darbuotojų veiksmai. Pagalbos vaikui teikimo galimybės mokykloje“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val.

   „Pagalbos vaikui plano rengimas. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val.

   „Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašo įgyvendinimas“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 2 val.

  SEMINARAS

     

 

 • „Vaikų netinkamo elgesio įvertinimas ir įveikimas“. Ves psichologas Algirdas Ališauskas. Grupė – 20-30 dalyvių, trukmė - 1,5 val.

     

  IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

     

  PASKAITOS

    

 

 • Pedagogams

     

  „Įtraukusis ugdymas darželyje: iššūkiai ir galimybės“. Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1val.

   

  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinė raiška“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.

   

  „Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.

   

  „Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.

  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės-emocinės raidos ypatumai“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.

   

  „Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.                              

   

  „Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.                              

     

 

 • Tėvams

     

  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinė raiška“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1 val.

   

  „Vaikų pyktis ir agresija. Kaip elgtis“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1 val.

   

  „Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai“. Skaitys psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė – 1 val.

   

   „Jautraus vaiko džiaugsmai ir rūpesčiai“. Skaitys psichologė Inga Maslauskienė, trukmė – 1 val.

  „Prieraišumas – kas tai yra?”. Skaitys psichologė Inga Maslauskienė, trukmė – 1 val.

  „Išmanioji vaikystė“. Skaitys psichologė Inga Maslauskienė, trukmė – 45 min.

  „Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val. 

  „Žaidimų takeliu į taisyklingą kalbą. 1,5-3 m. vaikų kalbos ugdymas ir sutrikimų prevencija”. Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1 val.                              

     

     

  PRAKTINIS SEMINARAS

    

 

 • VGK nariams

    

  „VGK – komanda gebanti užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę“ (5 susitikimų ciklas):

 

 • VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės teisės aktų kontekste.

 • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas ir švietimo pagalbos organizavimas. Pagalbos vaikui plano rengimas.

 • Smurto, patyčių atpažinimas ir darželio darbuotojų veiksmai. Pagalbos vaikui teikimo galimybės darželyje.

 • Vaikų elgesio sunkumų sprendimo gairės. IPP sudarymas ir įgyvendinimas.

 • Bendravimo su tėvais psichologiniai aspektai.

  Ves socialinė pedagogė Ligita Mickienė, psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, logopedė Aušra Kušlienė.                                              

  Grupė: 6-8 dalyviai, vieno susitikimo trukmė 1,5-2 val.

     

  Norėdami užsisakyti paskaitą, užsiėmimą ar mokymus registruokitės telefonu (8 41) 52 60 48, pageidautina prieš 3 savaites.

 

Vaikų užimtumo programa – Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos projekto, „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas", pradėto 2006 m., veiklos tąsa. Vaikų užimtumo programa yra įsikūrusi vaikų ir jaunimo klube, dienos centre „Tarp savų", Aušros al.64.

PROGRAMOS VEIKLOS TIKSLAS – siekti padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo, globos ir kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, bei turiningai leisti laisvalaikį.

PAGRINDINĖS VAIKŲ UŽIMTUMO GRUPĖS VEIKLOS KRYPTYS
• Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas ;
• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas;
• Vaikų užimtumo programos vaikų estetinio grožio suvokimo, saviraiškos poreikio lavinimas, laisvalaikio turtinimas, elgesio stimuliavimas ir motyvavimas, teikiant kuo daugiau teigiamų emocijų bei skatinant dalyvavimą bendroje meninėje veikloje;

STIPRIOSIOS VEIKLOS PUSĖS - derinama pamokinė veikla kartu su tomis veiklomis, kurių pagalba vaikai gali išreikšti savo vidinį pasaulį, t.y. dailė, muzika, šokiai, dalyvavimas įvairiuose renginiuose, lankymasis įvairiose pažintinėse vietose ir pan. Viena iš stipriausiųjų Vaikų užimtumo programos sričių - vaikų įtraukimas į dalyvavimą renginiuose, kur jie gali atrasti stipriąsias savo puses, ko ne visuomet pavyksta pasiekti edukacinėje srityje.
Programoje vaikai suranda bendraminčių, patiria saugumo jausmą, pripažinimą, gerėja santykiai su klasės draugais, mokytojais, tėvais, čia vaikai nebijodami atranda savy naujų gebėjimų, atskleidžia save, realizuoja savo gebėjimus.

VIENAS PAGRINDINIŲ DARBO METODŲ - motyvacijos skatinimas, vaiko stipriųjų savybių iškėlimas, remiantis jomis kaip potencialu.

VAIKAI. Užimtumo programą lanko įvairaus mokyklinio amžiaus vaikai.
Lankantiems vaikams būdingiausios tokios problemos kaip:
• elgesio sunkumai;
• mokymosi sunkumai, žinių spragos;
• nepatenkinti baziniai poreikiai: bendravimo, artimo ryšio turėjimo, priklausymo grupei;
• vaikai iš nedarnių šeimų, neturintys vieno ar abiejų tėvų, augantys vaikų globos namuose, ne šeimoje.
Vaikai į užimtumo programą dažniausiai kviečiami savo ugdymo įstaigos socialinių pedagogų, vaikai patys atsiveda savo draugus, o taip pat ir grupės specialistai nuolatos kontaktuoja su mokyklų specialistais, pranešdami apie savo vykdomą veiklą.

SPECIALISTAI. Vaikų užimtumo programoje dirba socialinis, specialusis pedagogai, psichologas.

VAIKŲ UŽIMTUMO PROGRAMOJE SPECIALISTAI:
• Organizuoja ir teikia socialines, specialiąsias pedagogines (individualias/ grupines) konsultacijas tėvams/ globėjams, rūpintojams ar mokytojams bei kitiems vaikais besirūpinantiems asmenims;
• Veda Pozityvios tėvystės įgūdžių programą grupę lankančių vaikų tėvams/ globėjams, rūpintojams;
• Bendrauja ir bendradarbiauja su miesto bei respublikos ugdymo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi (VTAS), Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisariato (ŠVPK) nepilnamečių reikalų inspektoriais ir kt.

 

Dalyvavimas jūsų programoje iš ties pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę <...> pradedant savęs pasitikėjimu ir pažinimu, baigiant tiesiog begale gerų prisiminų ir puikiai praleistu laiku su programos dalyviais <...> Žinojimas, kad kažkas tave palaiko ir tave skatina gyventi geriau bei yra šalia, manau, kiekvienam daro gyvenimą geresniu, todėl noriu pati būti šalia žmogaus kuriam manęs reikia, kuris, galbūt, neturi draugų ar tiesiog yra atstumtas dėl kažkokių priežasčių. Noriu būti kažkam ''Didžioji Draugė'', nes man programa tikrai padėjo, todėl noriu padėti ir aš.

Guoda Misnikaitė“

 
   Guoda

 KAS TAI YRA?
Būna, kad vaikams reikia juos išklausančio, suprantančio, palaikančio ir išmokančio, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, žmogaus. „Didžiojo ir Mažojo Draugo" (DMD) programoje, vykdomoje Šiaulių m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nuo 2004 m., tokiu žmogumi tampa programos savanoriai - Didieji Draugai.
 

 

Programos esmė - profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 7-14 metų vaiko draugystė, kuri padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais.
DMD programa Šiaulių m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įgyvendinama remiantis Big Brothers Big Sisters (BBBS) programos, vykdomos Vilniaus Paramos vaikams centro specialistų.
DMD (BBBS) programa yra viena seniausių, geriausiai žinomų ir efektyviausių programų pasaulyje, skirtų padėti vaikams. Tai unikali programa, kurios sėkmingumą užtikrina stabili vaiko ir savanorio draugystė, specialus savanorių paruošimas ir profesionali vaiko ir savanorio draugystės priežiūra.

ISTORIJA
„BBBS" programa gimė 1904 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos pagrindiniai tikslai buvo padėti jauniems žmonėms, kurie gyvena socialiai apleisti, kuriems trūksta tvirto ir teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.
Į Lietuvą „Big Brothers Big Sisters" programa atkeliavo 1995 metais. Lietuvoje šią programą inicijavo Atviros Lietuvos Fondas. Paramos vaikams centras pradėjo ją vykdyti Vilniuje. Šiuo metu programa sėkmingai veikia įvairiuose Lietuvos miestuose ir mokyklose. Šiaulių m. PPT įgyvendinamos programos misija yra asmeninė, savanoriška suaugusio pagalba vaikui

MAŽOJO IR DIDŽIOJO DRAUGŲ DRAUGYSTĖ
Didysis ir Mažasis Draugai susitinka kartą per savaitę ir kartu praleidžia nemažiau dviejų valandų. Draugystės pradžioje yra pasirašoma Draugystės Sutartis, kuri trunka vienerius metus. Praėjus metams bendru vaiko, savanorio, vaiko tėvelių (globėjų rūpintojų) ir programos koordinatorių sutarimu Draugystės Sutartis pratęsiama dar metams arba užbaigiama.

Ką veikia susitikę Didysis ir Mažasis Draugai?
• Kalbasi;
• Vaikšto po miestą;
• Piešia, kuria eiles, lipdo iš molio;
• Kepa pyragus ar sumuštinius;
• Mėto kamuolį į krepšį, važinėja dviračiais ar riedučiais;
• Tiesiog žiūri į dangų ir nieko neveikia;
• Daro kartu tai, kas abiems patinka ir yra galima daryti ir kt.

DMD programoje savanorio ir vaiko draugystė vyksta pagal taisykles. Savanoriai yra profesionaliai atrenkami ir paruošiami kursuose, kuriuose įgyja žinių vaiko, šeimos psichologijos srityse ir kt. Iš parengiamuosius kursus baigusių savanorių ir laukiančių draugauti vaikų sąrašo, derinant visas būtinas draugystei aplinkybes (poros narių charakterį, pomėgius ir kt.) programos vykdytojas sudaro Draugystės poras. Jų draugystę profesionaliai prižiūri ir draugauti padeda „Didžiojo ir Mažojo Draugo" programos koordinatorius.

Dalyvavimas „Didžiojo ir Mažojo Draugo" programoje tiek vaikams, tiek savanoriams yra nemokamas.

 

PAGRINDINĖS DALYVAVIMO PROGRAMOJE TAISYKLĖS 


Savanoriams
Svarbiausias kiekvieno savanorio uždavinys yra sukurti reikšmingus, patikimus ryšius su jam paskirtu Mažuoju Draugu, kad draugystė duotų abiems naudos. Todėl savanoris įsipareigoja:
• Susitikti su Mažuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
• Susitikti su Mažuoju Draugu susitartu laiku. Tuoj pat paskambinti Mažajam Draugui ir/arba jo tėvams, jei dėl nenumatytų įvykių negalės susitikti. Būti pastoviu, patikimu Didžiuoju Draugu ir visada laikytis savo pažadų.
• Nesusitikinėti su Mažuoju Draugu vėlai vakare ir nakties metu.
• Neįtraukti Mažojo Draugo į grėsmingą fizinei ir psichinei sveikatai veiklą (alkoholio, tabako vartojimas, važiavimas dideliu greičiu, vaikščiojimas į barus ir kt.).
• Palaikyti pastovų ryšį su DMD programos koordinatoriumi, atsakyti į jų laiškus ar skambučius.
• Nedelsiant kreiptis į DMD programos koordinatorių patarimo, jei atsiras problemų tarp jo ir Mažojo Draugo, arba jo ir Mažojo Draugo tėvų.
• Informuoti, jei pasikeis gyvenamoji vieta, telefonas, darbo (mokslo) vieta arba atsiras kitos aplinkybės, iš esmės įtakojančios draugystę.
• Suprasti, kad neprivalo Mažojo Draugo bei jo šeimos remti materialiai, teikti kitokių paslaugų. Jeigu abejotų kaip pasielgti, kreiptis į programos koordinatorių patarimo.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

Mažiesiems Draugams
Žmogus tik būdamas draugiškas gali turėti draugų. Todėl kiekvienas Mažasis Draugas stengsis susidraugauti su jam paskirtu Didžiuoju Draugu pagal šias taisykles:
• Susitikti su Didžiuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
• Susitikti sutartu laiku. Tuoj pat pranešti Didžiajam Draugui, jei susirgtų, netikėtai įvyktų kas nors šeimoje ar mokykloje ir jis negalėtų ateiti į susitikimą.
• Neprašyti ir nelaukti, kad jo Didysis Draugas pirktų dovanas ar daiktus, duotų pinigų.
• Pabandyti veikti ką nors naujo su Didžiuoju Draugu.
• Papasakoti DMD programos koordinatoriui ir mamai/tėčiui, ką veikia, kai susitinka su Didžiuoju Draugu.
• Pranešti DMD programos koordinatoriui ir mamai/tėčiui, jei atsiras kokių problemų ar rūpesčių (Didysis Draugas nesusitinka ar nepaskambina keletą savaičių be įspėjimo, tėvai nepritaria draugystei, arba jis nesupranta, kas darosi su jo draugyste).
• Pasikalbėti telefonu arba parašyti laišką, jei paskambintų arba parašytų DMD programos koordinatorius.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

 

Tėvams/globėjams
Nuo vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) labai priklauso vaiko ir savanorio santykių vystymasis. Norėdami, kad draugystė vystytųsi sėkmingai ar duotų jų vaikui naudos, tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:
• Būti kantriais, žinant, kad tikrai draugystei sustiprėti reikia laiko. Vertinti Didžiojo Draugo darbą, domėtis, ką vaikas veikia susitikęs su Didžiuoju Draugu.
• Nenaudoti draudimo vaikui susitikti su Didžiuoju Draugu kaip bausmės. Jei savanoris ir vaikas jau yra susitaręs susitikti, pasistengti prisiderinti prie jų dienotvarkės.
• Nereikalauti, kad kiti vaikai prisijungtų prie vaiko ir Didžiojo Draugo veiklų ir susitikimų.
• Neleisti susitikinėti vaikui su Didžiuoju Draugu vėlai vakare ar nakties metu.
• Palaikyti pastovų ryšį su DMD programos koordinatoriumi, atsakyti į jo laiškus ar skambučius.
• Vieną kartą per mėnesį PATIEMS paskambinti į Šiaulių m. pedagoginė psichologinę tarnybą koordinatoriui ir informuoti, kaip klostosi Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė.
• Atsiradus sunkumams, susijusiems su vaiko ir savanorio draugyste arba Didžiajam Draugui nesusitiks ar nepaskambins 2 savaites be įspėjimo, NEDELSIANT paskambinti programos koordinatoriui.
• Nereikalauti, kad Didysis Draugas duotų pinigų, dirbtų kaip korepetitorius su vaiku bei teiktų kitokias paslaugas šeimai.
• Nedelsiant pranešti, jei pasikeis vaiko gyvenamoji/mokymosi vieta, adresas bei telefonas.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime ir aptarti, kaip klostėsi vaiko ir savanorio draugystė.

 

Draugysčių koordinatoriaus įsipareigojimai
Tam, kad kiekviena Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė augtų, stiprėtų, vystytųsi sėkmingai ir duotų naudos, draugysčių koordinatoriai:
• Sudarys ir aptars draugystės gaires bei tikslus.
• Kartą per mėnesį susisieks su Mažuoju Draugu ir Didžiuoju Draugu, kad sužinotų, kaip klostosi jų draugystė.
• Prižiūrės, kad būtų laikomasi DMD programos taisyklių. Jei kuri nors iš pusių nesilaikys programos taisyklių, draugystės kontraktas bus peržiūrėtas.
• Kai apie problemas draugaujant praneš tėvai (globėjai, rūpintojai), Didysis Draugas ar Mažasis Draugas, nedelsiant jas išaiškins bei padės jas spręsti.
• Informuos Mažąjį bei Didįjį Draugus apie programos renginius.
• Surengs užbaigiamąjį susitikimą aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

TAPĘ MŪSŲ SAVANORIAIS, JŪS
• Baigsite savanoriško darbo su vaikais psichologinius kursus;
• Tapsite teigiamu pavyzdžiu 7 - 14 metų berniukui arba mergaitei;
• Sužinosite bei patirsite daug naujo ir įdomaus;
• Surasite naujų pažinčių ir galėsite realizuoti savo idėjas;

 

KĄ REIKIA DARYTI NORINT PRISIJUNGTI
• Užpildyti dalyvio paraišką (paraiška atsiunčiama, parašius el. laišką programos koordinatorei).
• Parašyti mums, kad norite prisijungti ir atsiųsti užpildytą paraišką el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Turėdami Jūsų kontaktus, pasikviesime Jus į atrankinį pokalbį, o vėliau - į mokymus.
• Ateinant į pokalbį su savimi reikės turėti: paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, vieną nuotrauką ir dvi rekomendacijas iš Jus rekomenduojančių žmonių ne šeimos narių ir ne draugų (jei dirbate, viena rekomendacija turi būti iš Jūsų darbdavio) (rekomendacijos forma atsiunčiama, parašius el. laišką programos koordinatorei).

 

Kontaktai užsiregistruoti arba paklausti:
Tel.: (8 41) 52 60 48
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Mus rasite ir socialiniame tinkle Facebook: Didžiojo ir Mažojo Draugo programa Šiaulių m. PPT

 

 

Surdopedagogas veda pratybas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kurie turi įvairaus lygio klausos sutrikimus arba yra po kochlearinės implantacijos. Konsultuoja tėvus ir pedagogus.

Pratybų metu:

 • lavina vaikų klausą,
 • moko tarti garsus,
 • moko aiškiai kalbėti,
 • padeda įveikti ugdymosi sunkumus mokykloje.

 

 

 Vykdomos programos:

Joomla templates by Joomlashine