Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366
 

 

Bendra informacija

 

TARNYBOS ORGANIZUOJAMI  

EDUKACINIAI RENGINIAI SKIRTI MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS UGDYMO ĮSTAIGOMS 2017/2018 M.M.

  

MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

  

PASKAITOS

   

 • Tėvams/globėjams

   

„Kuo svarbios elgesio taisyklės vaikui?“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė 

trukmė – 1 val..

   

 • Pedagogams

   

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir mokyklos partnerystė“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val.. 

„Kuo svarbios elgesio taisyklės vaikui?“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..

  

 • VGK nariams

   

„VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės naujų teisės aktų kontekste“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1val..

   

SEMINARAS

   

 • Pedagogams

   

„Vaikų netinkamo elgesio įvertinimas ir įveikimas“. Vespsichologas Algirdas Ališauskas. Grupė – 20-30 dalyvių, trukmė - 1,5 val..

   

PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

  

 • 1 - 6 klasės mokiniams ir klasės auklėtojui

   

„Kaip kalbėtis apie problemas?“. Ves socialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė iki 15 mokinių, trukmė - 3 užsiėmimai po 1-1,5 val..

  

MOKYMAI

  

 • 7 - 11 metų vaikų tėvams

  

„Sėkminga tėvystė“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Kaip kalbėtis su vaiku, kad mane išgirstų“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Vaiko elgesys namuose ir mokykloje. Kodėl jis skiriasi ?“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

   

„Ankstyvosios intervencijos modelis – vaiko gerovės vertinimo instrumentas ugdymo įstaigoje“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė 6-8 dalyviai, trukmė -3 susitikimai po 1,5-2 val..

   

IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

   

PASKAITOS

  

 • Pedagogams

   

„Emocinio raštingumo ugdymas ir jo svarba ikimokykliniame amžiuje“. Skaityspsichologė Justina Bystrova, trukmė – 1,5 val.. 

„Tėvų ir pedagogų sėkmingo bendradarbiavimo principai“. Skaitys psichologė Justina Bystrova, trukmė – 1,5 val.. 

„Pedagoginiai darbo būdai su nedėmesingu vaiku“. Skaitysspecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos ir ugdymo ypatumai.“ Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3m.) kalbos raida“. Skaitys logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1 val..  

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                               

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                              

   

 • Tėvams

   

„Tėvų ir pedagogų sėkmingo bendradarbiavimo principai“. Skaitys psichologė Justina Bystrova, trukmė – 1 val.. 

„Ar mano vaikas nedėmesingas?“. Skaitysspecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..                              

   

 • VGK nariams

   

„VGK veiksmai, atsakomybė ir galimybės naujų teisės aktų kontekste“. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

  

„Socialinio pedagogo funkcijos ir darbo instrumentai šiuolaikinėje mokykloje. Kas ir kodėl turi keistis?”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val..                               

„Socialinio pedagogo vieta ir funkcijos VGK?”. Skaitys socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 1,5 val..                    

   

MOKYMAI

  

 • Tėvams

  

„Sėkminga tėvystė“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė - 4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Kaip kalbėtis su vaiku, kad mane išgirstų“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė. 

Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..    

„Netinkamas vaiko elgesys. Ar tai išaugama?“. Diskusiją vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė tėvams (6-8 dalyviai), trukmė -4 susitikimai po 1,5-2 val..

  

 • Socialiniams pedagogams

  

„Ankstyvosios intervencijos modelis – vaiko gerovės vertinimo instrumentas ugdymo įstaigoje“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė.Grupė 6-8 dalyviai, trukmė - 3 susitikimai po 1,5-2 val..

  

PRAKTINIS SEMINARAS

  

 • VGK nariams

  

„VGK – komanda gebanti užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę“. Vessocialinė pedagogė Ligita Mickienė, psichologė Justina Bystrova, logopedė Aušra Kušlienė.                                              Grupė 6-8 dalyviai, trukmė -3 susitikimai po 1,5-2 val..

   

Norėdami užsakyti paskaitą, užsiėmimą ar mokymus registruokitės telefonu (8 41) 52 60 48, pageidautina prieš 3 savaites.

 

  

 

INFORMACIJA MOKYKLOMS

   

ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ IR MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ NARIŲ DISKUSIJA

   

“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PARTNERYSTĖ, TENKINANT VAIKO SPECIALIUOSIUS UGDYMO(SI) POREIKIUS“

 

Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos pedagogai, siekdami plėtoti tarnybos ir mokyklų specialistų bendradarbiavimą gerinant mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymą ir tenkinimą organizuoja diskusijų ciklą „Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos partnerystė, tenkinant vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius.“  

Kartu su mokyklų Vaiko gerovės komisijos pirmininkais, specialiaisiais pedagogais, socialiniais pedagogais, logopedais, psichologais aptarsime mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymo eigą, kylančius sunkumus, pasidalinsime patirtimi, ieškosime geresnių, efektyvesnių būdų padėti kiekvienam mokiniui, jo tėveliams, pedagogams. Tikimės, kad atviras bendravimas gerins visų pedagogų veiklą, padedant mokiniams įveikti kylančius sunkumus.  

Diskusijų medžiagą (siūlymus, sprendimus) planuojame pristatyti per švietimo pagalbos specialistų metodinius susirinkimus.

Numatomos diskusijų datos šiais mokslo metais - lapkričio, vasario, balandžio mėnesiais. 

  

         Aptariamos sritys:  

  •         Pasirengimas vertinti mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius: informacijos apie mokinį rinkimas, bendradarbiavimas su tėvais, vaiko situacijos analizė mokyklos Vaiko gerovės komisijoje 
  •          Mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo rezultatų pristatymai pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 
 •         Pagalba tenkinant mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius mokykloje: pedagoginės psichologinės tarnybos išvadų, rekomendacijų aptarimas, ugdymo planavimas, organizavimas, mokinio pažangos analizė.  

          Numatoma diskusijos trukmė iki 2 val. 

          Kviečiame mokyklų Vaiko gerovės komisijos narius (pirmininką, specialųjį pedagogą, logopedą, socialinį pedagogą, psichologą) dalyvauti diskusijoje. 

          Prašome registruotis tel. (8-41) 52-60-48.

 

 

 

SIŪLOMI PPT SPECIALISTŲ EDUKACINIAI RENGINIAI SKIRTI MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS UGDYMO ĮSTAIGOMS 2016/2017 M.M.

  

EDUKACINIAI RENGINIAI** MOKYKLOS BENDRUOMENIŲ NARIAMS

  

PASKAITOS*

   

 • Tėvams/globėjams

„Kaip geriau suprasti paauglį?“. Skaito psichologė Asta Vilčiauskienė 

„Kuo svarbus elgesio ribų ir taisyklių nustatymas vaikui?“. Skaito psichologė Asta Vilčiauskienė

Dalyvių skaičius neribotas, trukmė – 1 val..

   

 • Pradinių klasių mokytojams      

„Pykčio valdymas“. Skaito psichologė Raimonda Skerytė-Naginskienė, trukmė 1,5 val..

   

PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

  

 • 5- 6 klasės mokiniams    

„Kaip susidraugauti su jausmais?“. Veda psichologė Asta Vilčiauskienė. 

Mokymosi forma – grupė 10-20 mokinių, trukmė – iki 1 val..

  

 • Mokiniams ir klasės auklėtojai

„Kaip kalbėtis apie  problemas“. Vedasocialinė pedagogė Ligita Mickienė.

Mokymosi forma - grupė iki 15 mokinių, trukmė3 užsiėmimai po 1-1,5 val..

      

EDUKACINIAI RENGINIAI** DARŽELIO BENDRUOMENIŲ NARIAMS

     

PASKAITOS*

  

 • Pedagogams  

„Žaidimo svarba vaiko brandai“. Skaito psichologė Rasa Slonskienė, trukmė – 40 min.. 

„Pedagoginiai darbo būdai su nedėmesingu vaiku“. Skaitospecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė - 40 min.. 

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos ir ugdymo ypatumai.“ Skaito logopedė Aušra Kušlienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3m.) kalbos raida ir jos skatinimas“. Skaito logopedė Aušra Kušlienė,trukmė – 40 min..  

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė“. Skaitosocialinė pedagogė Ligita Mickienė,  trukmė – 1 val.. 

„Pykčio valdymas“. Skaitopsichologė Raimonda Skėrytė-Naginskienė, trukmė – 1,5 val.. 

„Klausos sutrikimai ir sutrikusios klausos vaikų ugdymo ypatumai”. Skaito surdopedagogė Augenija Dungveckienė, trukmė – 0,5 val..                              

   

 • Tėvams ir/ar pedagogams    

„Kaip išmokyti ikimokyklinuką laikytis taisyklių“. Skaitosocialinė pedagogė Ligita Mickienė, 

 trukmė – 1 val..

„Dviejų - trijų metų vaikų emocinė pažintinė raida“. Skaito psichologė Valentina Ananeva,

 trukmė – 45 min..

„Penkių metų vaikų pažintinės raidos ypatumai“. Skaito psichologė Valentina Ananeva,

trukmė – 45 min..

   

 • Tėvams  

„Ar mano vaikas nedėmesingas?“. Skaitospecialioji pedagogė Jurgita Lymantienė, trukmė – 40 min..

„Pagalbos vaikui sėkmė – šeimos ir darželio partnerystė“. Skaito socialinė pedagogė Ligita Mickienė, trukmė – 45 min..

„Pykčio valdymas“. Skaito psichologė Raimonda Skėrytė-Naginskienė, trukmė - 1val..    

   

*Paskaitų temos gali būti parengtos ir pagal mokyklos pageidavimus. 

** Norėdami užsakyti paskaitą ar užsiėmimą, skambinkite registravimosi telefonu (8 41) 52 60 48, pageidautina prieš 3 savaites.

    

DĖL SAVITARPIO PARAMOS GRUPĖS SOCIALINIAMS PEDAGOGAMS

 

Nuo 2016–10-24 iki 2017-04-25 Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks socialinių pedagogų savitarpio paramos grupės užsiėmimai. Šių užsiėmimų metu socialiniai pedagogai analizuodami sudėtingesnius atvejus tobulins profesines kompetencijas bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir kitose srityse.

 

Grupės paskirtis – sudėtingų situacijų analizė. 

Grupės formatas – uždara darbinio patyrimo analizės grupė 

Dalyvių skaičius – 10-12 socialinių pedagogų. 

Grupės vedėjos – psichologės Valentina Ananeva ir Rasa Slonskienė. 

Grupės susitikimai vyks – Šiaulių m. PPT 32 kabinete (Pakalnės g. 6 A). 

Susitikimų trukmė – 2 astronominės valandos (nuo 9:00 iki 11:00 val.).

Susitikimų datos – 2016/2017 m. m.:

 

2016-10-24 

2016-11-29 

2017-01-31 

2017-02-28 

2017-03-28 

2017-04-25.

 

          Registracija. Prašome iki spalio 20 d. užsiregistruoti el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nurodydami savo vardą, pavardę, el. paštą bei parašykite, ar teko dalyvauti Šiaulių m. PPT anksčiau organizuotuose savitarpio paramos grupės užsiėmimuose.

  

Vaikų užimtumo programa – Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos projekto, „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas", pradėto 2006 m., veiklos tąsa. Vaikų užimtumo programa yra įsikūrusi vaikų ir jaunimo klube, dienos centre „Tarp savų", Aušros al.64.

PROGRAMOS VEIKLOS TIKSLAS – siekti padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo, globos ir kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, bei turiningai leisti laisvalaikį.

PAGRINDINĖS VAIKŲ UŽIMTUMO GRUPĖS VEIKLOS KRYPTYS
• Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas ;
• Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas;
• Vaikų užimtumo programos vaikų estetinio grožio suvokimo, saviraiškos poreikio lavinimas, laisvalaikio turtinimas, elgesio stimuliavimas ir motyvavimas, teikiant kuo daugiau teigiamų emocijų bei skatinant dalyvavimą bendroje meninėje veikloje;

STIPRIOSIOS VEIKLOS PUSĖS - derinama pamokinė veikla kartu su tomis veiklomis, kurių pagalba vaikai gali išreikšti savo vidinį pasaulį, t.y. dailė, muzika, šokiai, dalyvavimas įvairiuose renginiuose, lankymasis įvairiose pažintinėse vietose ir pan. Viena iš stipriausiųjų Vaikų užimtumo programos sričių - vaikų įtraukimas į dalyvavimą renginiuose, kur jie gali atrasti stipriąsias savo puses, ko ne visuomet pavyksta pasiekti edukacinėje srityje.
Programoje vaikai suranda bendraminčių, patiria saugumo jausmą, pripažinimą, gerėja santykiai su klasės draugais, mokytojais, tėvais, čia vaikai nebijodami atranda savy naujų gebėjimų, atskleidžia save, realizuoja savo gebėjimus.

VIENAS PAGRINDINIŲ DARBO METODŲ - motyvacijos skatinimas, vaiko stipriųjų savybių iškėlimas, remiantis jomis kaip potencialu.

VAIKAI. Užimtumo programą lanko įvairaus mokyklinio amžiaus vaikai.
Lankantiems vaikams būdingiausios tokios problemos kaip:
• elgesio sunkumai;
• mokymosi sunkumai, žinių spragos;
• nepatenkinti baziniai poreikiai: bendravimo, artimo ryšio turėjimo, priklausymo grupei;
• vaikai iš nedarnių šeimų, neturintys vieno ar abiejų tėvų, augantys vaikų globos namuose, ne šeimoje.
Vaikai į užimtumo programą dažniausiai kviečiami savo ugdymo įstaigos socialinių pedagogų, vaikai patys atsiveda savo draugus, o taip pat ir grupės specialistai nuolatos kontaktuoja su mokyklų specialistais, pranešdami apie savo vykdomą veiklą.

SPECIALISTAI. Vaikų užimtumo programoje dirba socialinis, specialusis pedagogai, psichologas.

VAIKŲ UŽIMTUMO PROGRAMOJE SPECIALISTAI:
• Organizuoja ir teikia socialines, specialiąsias pedagogines (individualias/ grupines) konsultacijas tėvams/ globėjams, rūpintojams ar mokytojams bei kitiems vaikais besirūpinantiems asmenims;
• Veda Pozityvios tėvystės įgūdžių programą grupę lankančių vaikų tėvams/ globėjams, rūpintojams;
• Bendrauja ir bendradarbiauja su miesto bei respublikos ugdymo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi (VTAS), Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisariato (ŠVPK) nepilnamečių reikalų inspektoriais ir kt.

 

Dalyvavimas jūsų programoje iš ties pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę <...> pradedant savęs pasitikėjimu ir pažinimu, baigiant tiesiog begale gerų prisiminų ir puikiai praleistu laiku su programos dalyviais <...> Žinojimas, kad kažkas tave palaiko ir tave skatina gyventi geriau bei yra šalia, manau, kiekvienam daro gyvenimą geresniu, todėl noriu pati būti šalia žmogaus kuriam manęs reikia, kuris, galbūt, neturi draugų ar tiesiog yra atstumtas dėl kažkokių priežasčių. Noriu būti kažkam ''Didžioji Draugė'', nes man programa tikrai padėjo, todėl noriu padėti ir aš.

Guoda Misnikaitė“

 
   Guoda

 KAS TAI YRA?
Būna, kad vaikams reikia juos išklausančio, suprantančio, palaikančio ir išmokančio, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, žmogaus. „Didžiojo ir Mažojo Draugo" (DMD) programoje, vykdomoje Šiaulių m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nuo 2004 m., tokiu žmogumi tampa programos savanoriai - Didieji Draugai.
 

 

Programos esmė - profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 7-14 metų vaiko draugystė, kuri padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais.
DMD programa Šiaulių m. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įgyvendinama remiantis Big Brothers Big Sisters (BBBS) programos, vykdomos Vilniaus Paramos vaikams centro specialistų.
DMD (BBBS) programa yra viena seniausių, geriausiai žinomų ir efektyviausių programų pasaulyje, skirtų padėti vaikams. Tai unikali programa, kurios sėkmingumą užtikrina stabili vaiko ir savanorio draugystė, specialus savanorių paruošimas ir profesionali vaiko ir savanorio draugystės priežiūra.

ISTORIJA
„BBBS" programa gimė 1904 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos pagrindiniai tikslai buvo padėti jauniems žmonėms, kurie gyvena socialiai apleisti, kuriems trūksta tvirto ir teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.
Į Lietuvą „Big Brothers Big Sisters" programa atkeliavo 1995 metais. Lietuvoje šią programą inicijavo Atviros Lietuvos Fondas. Paramos vaikams centras pradėjo ją vykdyti Vilniuje. Šiuo metu programa sėkmingai veikia įvairiuose Lietuvos miestuose ir mokyklose. Šiaulių m. PPT įgyvendinamos programos misija yra asmeninė, savanoriška suaugusio pagalba vaikui

MAŽOJO IR DIDŽIOJO DRAUGŲ DRAUGYSTĖ
Didysis ir Mažasis Draugai susitinka kartą per savaitę ir kartu praleidžia nemažiau dviejų valandų. Draugystės pradžioje yra pasirašoma Draugystės Sutartis, kuri trunka vienerius metus. Praėjus metams bendru vaiko, savanorio, vaiko tėvelių (globėjų rūpintojų) ir programos koordinatorių sutarimu Draugystės Sutartis pratęsiama dar metams arba užbaigiama.

Ką veikia susitikę Didysis ir Mažasis Draugai?
• Kalbasi;
• Vaikšto po miestą;
• Piešia, kuria eiles, lipdo iš molio;
• Kepa pyragus ar sumuštinius;
• Mėto kamuolį į krepšį, važinėja dviračiais ar riedučiais;
• Tiesiog žiūri į dangų ir nieko neveikia;
• Daro kartu tai, kas abiems patinka ir yra galima daryti ir kt.

DMD programoje savanorio ir vaiko draugystė vyksta pagal taisykles. Savanoriai yra profesionaliai atrenkami ir paruošiami kursuose, kuriuose įgyja žinių vaiko, šeimos psichologijos srityse ir kt. Iš parengiamuosius kursus baigusių savanorių ir laukiančių draugauti vaikų sąrašo, derinant visas būtinas draugystei aplinkybes (poros narių charakterį, pomėgius ir kt.) programos vykdytojas sudaro Draugystės poras. Jų draugystę profesionaliai prižiūri ir draugauti padeda „Didžiojo ir Mažojo Draugo" programos koordinatorius.

Dalyvavimas „Didžiojo ir Mažojo Draugo" programoje tiek vaikams, tiek savanoriams yra nemokamas.

 

PAGRINDINĖS DALYVAVIMO PROGRAMOJE TAISYKLĖS 


Savanoriams
Svarbiausias kiekvieno savanorio uždavinys yra sukurti reikšmingus, patikimus ryšius su jam paskirtu Mažuoju Draugu, kad draugystė duotų abiems naudos. Todėl savanoris įsipareigoja:
• Susitikti su Mažuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
• Susitikti su Mažuoju Draugu susitartu laiku. Tuoj pat paskambinti Mažajam Draugui ir/arba jo tėvams, jei dėl nenumatytų įvykių negalės susitikti. Būti pastoviu, patikimu Didžiuoju Draugu ir visada laikytis savo pažadų.
• Nesusitikinėti su Mažuoju Draugu vėlai vakare ir nakties metu.
• Neįtraukti Mažojo Draugo į grėsmingą fizinei ir psichinei sveikatai veiklą (alkoholio, tabako vartojimas, važiavimas dideliu greičiu, vaikščiojimas į barus ir kt.).
• Palaikyti pastovų ryšį su DMD programos koordinatoriumi, atsakyti į jų laiškus ar skambučius.
• Nedelsiant kreiptis į DMD programos koordinatorių patarimo, jei atsiras problemų tarp jo ir Mažojo Draugo, arba jo ir Mažojo Draugo tėvų.
• Informuoti, jei pasikeis gyvenamoji vieta, telefonas, darbo (mokslo) vieta arba atsiras kitos aplinkybės, iš esmės įtakojančios draugystę.
• Suprasti, kad neprivalo Mažojo Draugo bei jo šeimos remti materialiai, teikti kitokių paslaugų. Jeigu abejotų kaip pasielgti, kreiptis į programos koordinatorių patarimo.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

Mažiesiems Draugams
Žmogus tik būdamas draugiškas gali turėti draugų. Todėl kiekvienas Mažasis Draugas stengsis susidraugauti su jam paskirtu Didžiuoju Draugu pagal šias taisykles:
• Susitikti su Didžiuoju Draugu kas savaitę po 2 val.
• Susitikti sutartu laiku. Tuoj pat pranešti Didžiajam Draugui, jei susirgtų, netikėtai įvyktų kas nors šeimoje ar mokykloje ir jis negalėtų ateiti į susitikimą.
• Neprašyti ir nelaukti, kad jo Didysis Draugas pirktų dovanas ar daiktus, duotų pinigų.
• Pabandyti veikti ką nors naujo su Didžiuoju Draugu.
• Papasakoti DMD programos koordinatoriui ir mamai/tėčiui, ką veikia, kai susitinka su Didžiuoju Draugu.
• Pranešti DMD programos koordinatoriui ir mamai/tėčiui, jei atsiras kokių problemų ar rūpesčių (Didysis Draugas nesusitinka ar nepaskambina keletą savaičių be įspėjimo, tėvai nepritaria draugystei, arba jis nesupranta, kas darosi su jo draugyste).
• Pasikalbėti telefonu arba parašyti laišką, jei paskambintų arba parašytų DMD programos koordinatorius.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime, aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

 

Tėvams/globėjams
Nuo vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) labai priklauso vaiko ir savanorio santykių vystymasis. Norėdami, kad draugystė vystytųsi sėkmingai ar duotų jų vaikui naudos, tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:
• Būti kantriais, žinant, kad tikrai draugystei sustiprėti reikia laiko. Vertinti Didžiojo Draugo darbą, domėtis, ką vaikas veikia susitikęs su Didžiuoju Draugu.
• Nenaudoti draudimo vaikui susitikti su Didžiuoju Draugu kaip bausmės. Jei savanoris ir vaikas jau yra susitaręs susitikti, pasistengti prisiderinti prie jų dienotvarkės.
• Nereikalauti, kad kiti vaikai prisijungtų prie vaiko ir Didžiojo Draugo veiklų ir susitikimų.
• Neleisti susitikinėti vaikui su Didžiuoju Draugu vėlai vakare ar nakties metu.
• Palaikyti pastovų ryšį su DMD programos koordinatoriumi, atsakyti į jo laiškus ar skambučius.
• Vieną kartą per mėnesį PATIEMS paskambinti į Šiaulių m. pedagoginė psichologinę tarnybą koordinatoriui ir informuoti, kaip klostosi Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė.
• Atsiradus sunkumams, susijusiems su vaiko ir savanorio draugyste arba Didžiajam Draugui nesusitiks ar nepaskambins 2 savaites be įspėjimo, NEDELSIANT paskambinti programos koordinatoriui.
• Nereikalauti, kad Didysis Draugas duotų pinigų, dirbtų kaip korepetitorius su vaiku bei teiktų kitokias paslaugas šeimai.
• Nedelsiant pranešti, jei pasikeis vaiko gyvenamoji/mokymosi vieta, adresas bei telefonas.
• Dalyvauti kontrakto užbaigiamajame susitikime ir aptarti, kaip klostėsi vaiko ir savanorio draugystė.

 

Draugysčių koordinatoriaus įsipareigojimai
Tam, kad kiekviena Mažojo ir Didžiojo Draugų draugystė augtų, stiprėtų, vystytųsi sėkmingai ir duotų naudos, draugysčių koordinatoriai:
• Sudarys ir aptars draugystės gaires bei tikslus.
• Kartą per mėnesį susisieks su Mažuoju Draugu ir Didžiuoju Draugu, kad sužinotų, kaip klostosi jų draugystė.
• Prižiūrės, kad būtų laikomasi DMD programos taisyklių. Jei kuri nors iš pusių nesilaikys programos taisyklių, draugystės kontraktas bus peržiūrėtas.
• Kai apie problemas draugaujant praneš tėvai (globėjai, rūpintojai), Didysis Draugas ar Mažasis Draugas, nedelsiant jas išaiškins bei padės jas spręsti.
• Informuos Mažąjį bei Didįjį Draugus apie programos renginius.
• Surengs užbaigiamąjį susitikimą aptarti draugystės rezultatus bei ateities planus.

TAPĘ MŪSŲ SAVANORIAIS, JŪS
• Baigsite savanoriško darbo su vaikais psichologinius kursus;
• Tapsite teigiamu pavyzdžiu 7 - 14 metų berniukui arba mergaitei;
• Sužinosite bei patirsite daug naujo ir įdomaus;
• Surasite naujų pažinčių ir galėsite realizuoti savo idėjas;

 

KĄ REIKIA DARYTI NORINT PRISIJUNGTI
• Užpildyti dalyvio paraišką (paraiška atsiunčiama, parašius el. laišką programos koordinatorei).
• Parašyti mums, kad norite prisijungti ir atsiųsti užpildytą paraišką el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Turėdami Jūsų kontaktus, pasikviesime Jus į atrankinį pokalbį, o vėliau - į mokymus.
• Ateinant į pokalbį su savimi reikės turėti: paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, vieną nuotrauką ir dvi rekomendacijas iš Jus rekomenduojančių žmonių ne šeimos narių ir ne draugų (jei dirbate, viena rekomendacija turi būti iš Jūsų darbdavio) (rekomendacijos forma atsiunčiama, parašius el. laišką programos koordinatorei).

 

Kontaktai užsiregistruoti arba paklausti:
Tel.: (8 41) 52 60 48
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Mus rasite ir socialiniame tinkle Facebook: Didžiojo ir Mažojo Draugo programa Šiaulių m. PPT

 

 

Surdopedagogas veda pratybas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kurie turi įvairaus lygio klausos sutrikimus arba yra po kochlearinės implantacijos. Konsultuoja tėvus ir pedagogus.

Pratybų metu:

 • lavina vaikų klausą,
 • moko tarti garsus,
 • moko aiškiai kalbėti,
 • padeda įveikti ugdymosi sunkumus mokykloje.

 

 

 Vykdomos programos:

Joomla templates by Joomlashine