Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366
 

 

Bendra informacija

 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

 

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Tarnybos specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, vaikų neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį.

Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

 

Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo kreipiasi:

  •  Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kuomet kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl ugdymo sunkumų  (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, tarnybos vadovui pateikdami prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.
  • Mokinio, ugdomo ikimokyklinėje ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje, specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

 

Formos duomenų apie mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius pateikimui (1 forma, 2 forma, 3 forma).

 

• Konsultuoja vaikus dėl mokymosi, psichologinių, asmenybės problemų.
• Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais.
• Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus dėl psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo.

 

Į psichologą kreipiasi:
• Mokinys (vaikas) savarankiškai.
• Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).
• Mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
• Vaikų teisių apsaugos skyrius, mokykloje nesant psichologo.

 

Į specialųjį pedagogą kreipiasi:
•Tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, specialieji pedagogai, kai mokinys patiria ugdymosi sunkumų.
• Pedagogai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos.

 

Į logopedą kreipiasi:
• Tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, logopedai, kai pastebi vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų,
• Tėvai, kai nori sužinoti, ar vaiko kalba plėtojasi pagal amžių.
• Logopedai, pedagogai dėl metodinės pagalbos.

 


Į socialinį pedagogą kreipiasi:
• Tėvai (globėjai, rūpintojai), susiduriantys su vaikų auklėjimo sunkumais, siekiantys efektyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo su savo vaikais, pedagogais bei kitais specialistais.
• Pedagogai, norintys efektyviau bendradarbiauti su šeimomis, sprendžiant psichosocialines vaiko problemas.
• Vaikai, paaugliai bei jaunuoliai, siekiantys pagerinti savo santykius su juos supančiais žmonėmis.

 

Į surdopedagogą kreipiasi:
• Tėvai (globėjai, rūpintojai), logopedai, pedagogai, pastebėję vaiko klausos sutrikimus ir dėl jų kylančius ugdymo(si) ir bendradarbiavimo sunkumus.

 

Prašytume pasirinkti viršuje nurodytą, Jums reikaligą, veiklos kategoriją.

 PSICHOLOGAI 

Algirdas

Algirdas Ališauskas, socialinių (psichologijos) mokslų daktaras, docentas; pirmosios kvalifikacinės kategorijos psichologas; 39 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Virginija2
Virginija Dapkevičienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 
40 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Inga 1514
Inga Maslauskienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 
43 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Raimonda001
Raimonda Skerytė–Naginskienė, trečiosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 33 kab. el.paštas: ppt Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Olga Tropina, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 48 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Rasa Slonskienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 40 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Sigutė Kaušiuvienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 43 kab. el. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   
Vaida Grigulaitė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 39 kab. el. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Audra Bardauskienė, ketvirtosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; tikslinėse atostogose
Alina Ubaitė-Erlickienė, antrosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 38 kab. el. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 Agnė Kuprytė-Ivanauskienė, trečiosios kvalifikacinės kategorijos psichologė; 37 kab. el. paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

SPECIALIEJI PEDAGOGAI

Renata 1603
Renata Kielaitė, specialioji pedagogė ekspertė; 34 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jovita Biliūnienė, specialioji pedagogė vyresnioji; 36 kab. el.paštas:  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Jurgita Lymantienė, specialioji pedagogė metodininkė (tikslinėse atostogose); 

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

LOGOPEDAS

Eugenija 1602
Eugenija Jakimavičienė, logopedė ekspertė; 37 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Ligita 1611
Ligita Mickienė, socialinė pedagogė metodininkė; 45 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

SURDOPEDAGOGAS

Augenija 1605
Augenija Dungveckienė, vyresnioji surdopedagogė; 47 kab. el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 

GYDYTOJAS NEUROLOGAS 

Aldona Mickevičienė; el.paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

 Vykdomos programos:

Joomla templates by Joomlashine